ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 14:42:33  
การก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง ก้าวหน้าแล้วกว่าร้อยละ 60 คาดแล้วเสร็จทันตามกำหนดปี 62
การก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง ก้าวหน้าแล้วกว่าร้อยละ 60 คาดแล้วเสร็จทันตามกำหนดปี 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง "คลังน้ำมันนครลำปาง" ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ หมู่ที่ 8 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมเข้าพบปะผู้ดูแลงานเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้รับผิดชอบงานโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานพร้อมขอรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้างานโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน ทั้งข้อมูลระยะเวลาการดำเนินงาน ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน โดยมีนายทวีกร วิศวชัยกุล ผู้จัดการโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง เป็นผู้ให้รายละเอียดในข้อมูลประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในการนำเสนอข้อมูล ผู้จัดการโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประชารัฐที่ทาง บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และกระทรวงพลังงาน ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการที่จะดำเนินการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อต่อไปยังพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการระบบน้ำมันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะทำการขยายท่อขนส่งน้ำมันต่อจากคลังน้ำมันบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยังคลังน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือทั้ง พิจิตร และลำปาง ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 7,500 ล้านบาท โดยมี บ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของคลังน้ำมันที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ จ.ลำปาง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วยกันหลายส่วน ทั้งในส่วนของตึกอาคารควบคุม และโซนตัวถังกักเก็บน้ำมัน รวมถึงลานโหลดน้ำมันที่จะเป็นจุดจ่ายน้ำมันให้กระจายไปยังสถานีบริการต่างๆ ปัจจุบันการดำเนินงานได้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60
ทางบริษัทผู้รับผิดชอบงานได้มีการออกแบบระบบคลังน้ำมันให้มีความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างร่องน้ำไว้ล้อมรอบบริเวณถังกักเก็บน้ำมัน รองรับกรณีเกิดการรั่วไหล พร้อมทั้งได้ติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันกรณีการเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในบริเวณคลังน้ำมัน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดวางระบบบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะมีการปล่อยทิ้งออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหมู่บ้านในบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมถึงป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมด้วย โดยคาดการณ์ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลาภายในปี 2562

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738