ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 16:41:32  
จังหวัดน่าน ประชุมหน่วยงานบูรณาการทำงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วง เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562
จังหวัดน่าน ประชุมหน่วยงานบูรณาการทำงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วง เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562
จังหวัดน่าน ประชุมหน่วยงานบูรณาการพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

ที ที่ห้องประชุม เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเป็นประธาน การประชุมการป้องกัและอุบัติเหตุทางถนน ในการรณรงค์ การจัดทำแผนอุบัติเหตุแบบบูรณาการจังหวัดน่าน พร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางท้องถนน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เนื่องจากในช่วงเทศกาลของทุกๆ ปี จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เยี่ยมญาติ และเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถ ใช้ถนน บนถนนสายต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น และเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตและร่างกายทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม เป็นอย่างมาก การประชุม ได้มีมติที่จะดำเนินการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ เปิดไฟ และสวมหมวกกันน๊อก จังหวัดน่าน จะรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม และ 10 คือ 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7.เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ มุ่งเน้นให้ความสำคัญยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738