ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 17:21:53  
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่(ombudsman care) มุ่งสร้างความเป็นธรรมเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมลงพื้นที่จัดโครงการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมอิมพีเรียล รีสอร์ทแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยจะมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเปรียบเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยในช่วงเช้าพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดงานและบรรยายเรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน จากนั้นนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายเรื่องบทบาทของส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นในการช่วยเหลืองานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่องวิธีการใช้ App ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนล่าสุดของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากนั้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มาออกหน่วยบริการรับเรื่องเรื่อง ร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.จัดกิจกรรมที่ตลาดสายหยุดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เวลา 15.00 - 18.00 น.จัดกิจกรรมที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามวัน เวลาดังกล่าว/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738