ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 17:25:17  
จังหวัดน่านพร้อมการจัดกิจกรรมปั่น Bike อุ่นไอรัก
จังหวัดน่านพร้อมการจัดกิจกรรมปั่น Bike อุ่นไอรัก
จังหวัดน่านพร้อมการจัดกิจกรรมปั่น Bike อุ่นไอรักของจังหวัดน่านทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายของจังหวัดน่านได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเรียบง่าย

ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักจังหวัดน่าน ที่จะเริ่มขึ้นกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมรถจักรยาน เพื่อไว้ให้บริการประชาชน ตรวจซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมพร้อมร่วมงานกิจกรรมงาน Bike อุ่นไอรักบริเวณข่วงน้อยเมืองน่านถือเป็นการการเตรียมความพรอ้มในการให้บริการดูแลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงาน Bike อุ่นไอรัก และยังได้จัดเตรียมจุดบริการซ่อมจักรยานให้ประชาชนระหว่างการเดินทางด้วย และยังได้จัดเตรียมมอเตอร์แลนด์เพื่อเป็นหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เร็วดูแลประชาชนผู้เข้าร่วมงาน Bike อุ่นไอรักจังหวัดน่าน
ทั้งนี้จังหวัดน่านยังได้มีการจัดนิทรรศการแบบเรียบง่าย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านดารเกษตร ด้านการทหาร ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ด้านการกีฬา ที่น่าสนใจคือการแดสงภาพประวัติศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่10 ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดน่าน ก่อนขึ้นทรงราชย์ ให้ประชาชนได้รับความรู้
พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบริการประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วิทยาลัยการอาชีพปัวและวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมรถจักรยาน เพื่อไว้ให้บริการประชาชน ที่จะนำรถจักรยานมาตรวจซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมพร้อมร่วมงาน กิจกรรมงาน Bike อุ่นไอรัก บริเวณข่วงน้อยเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยให้บริการตั้งเวลา 08.00 - 16.00 น. โดยจะเปิดบริการถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ โดยไม่มีค่าบริการ
สำหรับจังหวัดน่านมีประชาชนสนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,700 คนซึ่งเมื่อรวมกับการลงทะเบียน บนเส้นทางปั่นจริงระยะทาง 24 กิโลเมตรโดยเริ่มต้นบริเวณข่วงเมืองน่าน ซึ่งในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จะพร้อมกันทั้งประเทศ ในส่วนของจังหวัดน่าน คาดว่ามีประชาชนมาร่วมกิจกรรม เกินจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ คนทั้งนี้รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนตามระบบของจังหวัดน่านและนักท่องเเที่ยวที่นำรถจักรยานมาร่วมปั่นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561นี้ด้วย โดยเส้นทางการปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจะนำภาคส่วนต่างๆ ประชาชนชาวน่านและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มจุดสตาร์ทจากข่วงเมืองน่านบนถนนสุริยพงษ์ ผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน ได้แก่ ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตรงไปถึงสี่แยกพันต้นฝ่านวัดศรีพันต้น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศลผ่านหน้าพะรตำหนักธงนอ้ย ไปถึงสะพานบ้านน้ำปั้วเพื่อร่วมทำกิจกรรมปล่อยปลาลงแม่น้ำน่านเสร็จแล้วกลับเขาสู่เมืองน่าน และหยุดพักเพื่อนมัสการพระพุทธนาคินทรารักษ์ แล้วเสร็จกลับเข้าสู่ตัวเมืองเก่าน่านซึ่งเป็นตั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738