ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 21:36:38  
นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเที่ยวงานเปิดเมิงไต ฯ ที่แม่ฮ่องสอน สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์
นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเที่ยวงานเปิดเมิงไต ฯ ที่แม่ฮ่องสอน สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์
ภายในงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากหลั่งไหลเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค่ำวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ภายในงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากหลั่งไหลเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น ชิมอาหารไทยใหญ่ที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ, ชมการแสดงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์และจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน, จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP, อาหารท้องถิ่นจากกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการอาหารไทยใหญ่ในจังหวัด และกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยว คืนภาษีสู่ท้องถิ่น” ให้นักท่องเที่ยวได้แลกของที่ระลึก อีกทั้งโคมไฟที่นำมาประดับตกแต่งภายในงาน มีแนวโน้มที่จะตกแต่งต่อไปจนถึงสิ้นปี เพื่อให้นักท่องได้มาสัมผัสความงดงามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ถ่ายภาพสีสันและความประทับใจ
ทั้งนี้ การจัดงานได้เชื่อมโยงนําเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งอาหารไทยใหญ่ สินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและศิลปะการแสดงพื้นบ้านมาสร้างมูลค่าเพื่อนําเสนอต่อนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาบริหารจัดการสร้างมูลค่าให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหารและสินค้าชุมชน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นับได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน “นโยบายประชารัฐ” ของรัฐบาล ในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างตลาดใหม่ให้กับประชาชน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 493

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738