ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ธันวาคม 2561 / 16:02:52  
จ.ลำพูน บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
จ.ลำพูน  บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
จังหวัดลำพูน จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา สุขภาพจิตเคลื่อนที่ การแนะนำและฝึกอาชีพ รวมถึงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนถวายพระราชกุศลแด่ถวายสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากลำบาก

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525565
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738