ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ธันวาคม 2561 / 15:49:55  
จ.ลำพูน จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างแรงงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2562
จ.ลำพูน จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างแรงงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2562
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามในสัญญาจ้างแรงงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนการจ้างงานคนพิการทั้งในสถานประกอบการและการจ้างงานในชุมชน

บ่ายวันนี้ (13 ธันวาคม 2561) ที่ห้องประชุมกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างแรงงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการลงนามครั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรคนพิการ และสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ทั้งการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและการจ้างงานในชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่สถานประกอบการไม่สามารถจัดหาคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้ามาทำงานในสถานประกอบการของผู้พิการ รวมถึงข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มี่อาจไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละสถานประกอบการ สำหรับในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลำพูนมีการจ้างงานคนพิการในชุมชนตามแนวทางประชารัฐนี้ จำนวน 134 อัตราโดยสถานประกอบการจำนวน 9 แห่ง ให้ไปปฏิบัติงานใน 39 หน่วยงานในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ การจ้างงานในชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถช่วยให้คนพิการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยให้สถานประกอบการที่มีแรงงานมากกว่า 100 คน ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจ้างแรงงานคนพิการในอัตราส่วน แรงงาน 100 คน ต่อการจ้างคนพิการ 1 คน ให้สามารถจ้างแรงงานคนพิการในชุมชนโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเทศบาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการบริการประชาชน กศน.ตำบล เป็นต้น โดยมีบริษัทเอกชนต้นสังกัดเป็นผู้ว่าจ้างพร้อมกับให้สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525565
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738