ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ธันวาคม 2561 / 14:16:00  
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เช้าวันนี้(17 ธันวาคม 2561) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” และมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด, มอบชุดวอมจำนวน 524 ชุด อุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น และเครื่องดนตรีชุดดุริยางค์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำดิบและตู้ยาสามัญประจำบ้านให้แก่โรงเรียน และวัดในพื้นที่ ตำบลน้ำดิบ ตลอดจนนำงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยหนาวด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซ่างให้การต้อนรับ
สำหรับกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้เริ่มกิจกรรมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 17 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร และชนบทที่ห่างไกลที่ประสบสภาวะอากาศหนาวเย็น ให้มีเครื่องนุ่งห่มป้องกันความหนาว และได้จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และจัดให้มีบริการทันตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย ให้ผู้รับบริการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอป่าซางในวันนี้ สำหรับในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 389

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738