ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ธันวาคม 2561 / 15:21:58  
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายกระเช้าและสังฆทานก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ แนะผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายกระเช้าและสังฆทานก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ แนะผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่คุมเข้มตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้า ชุดของขวัญ และชุดสังฆทานป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่แสดงราคาจำหน่าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การลงพื้นที่คุมเข้มตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้า ชุดของขวัญ และชุดสังฆทานครั้งนี้ เป็นการ บูรณาการร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน โดยลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.) บจก.กิตกมล สาขาป่าซาง 2.) สุรินทร์ซุปเปอร์สโตร์ 3.) บจก.เทสโก้โลตัส สาขาป่าซาง 4.) บจก.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท 5.) บจก. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาลำพูน 6.) บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาลำพูน เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้า ของขวัญ และชุดสังฆทาน ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่แสดงราคาจำหน่าย ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ ซึ่งผลจากการสุ่มตรวจกระเช้า ชุดของขวัญ และชุดสังฆทาน ที่วางจำหน่ายในแต่ละแห่ง ในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ฉลากสินค้า ประเภทสินค้า และการแสดงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ ที่จะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายไว้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือภาครัฐเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่มีการติดป้ายแสดงราคากระเช้า พร้อมค่าบริการในการจัดชุดสินค้าที่บรรจุในชุดกระเช้าของขวัญ และสังฆทาน ครบถ้วน ตรงตามรายการแสดงไว้
สำหรับสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราคาจำหน่ายยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนและเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ หากผู้ซื้อพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายราคาสูงเกินควร สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-530437 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ โทร.053-525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738