ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 ธันวาคม 2561 / 19:04:42  
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หวังสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หวังสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำพูนให้เกิดเป็นรูปธรรม

วันนี้ 18 ธันวาคม 2561 ที่สวนพุทธธรรม ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(Memorandum of Understanding – MOU)เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำพูนระหว่างจังหวัดลำพูน กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ/หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 17 หน่วยงาน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำพูน จำนวน 6 กลุ่ม และ ผู้แทนผู้ค้า ผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย คือ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามการลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738