ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ธันวาคม 2561 / 15:48:19  
คลังจังหวัดลำพูน ส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมให้กับ 8 อำเภอแล้ว เตรียมมอบผ่านทีมไทยนิยมยั่งยืนในระดับพื้นที่พร้อมกัน 21 ธันวาคมนี้
คลังจังหวัดลำพูน ส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมให้กับ 8 อำเภอแล้ว เตรียมมอบผ่านทีมไทยนิยมยั่งยืนในระดับพื้นที่พร้อมกัน 21 ธันวาคมนี้
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่เจ้าหน้าที่ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อส่งต่อให้ถึงมือผู้มีสิทธิได้รับบัตรตามที่มีการประกาศรายชื่อรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 18,000 คน

นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แจกให้กับผู้มีสิทธิในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน(เพิ่มเติม)ครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 18,527 คน ได้แก่ อ.เมืองลำพูน 3,071 คน อ.แม่ทา 1,466 คน อ.บ้านโฮ่ง 2,655 คน อ.ลี้ 4,907 คน อ.ทุ่งหัวช้าง 2,040 คน อ.ป่าซาง 3,238 คน อ.บ้านธิ 557 คน และอ.เวียงหนองล่อง 593 คน โดยในวันนี้ (19 ธ.ค.61)ได้มีการส่งมอบบัตรให้แก่แต่ละอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการเริ่มแจกบัตรฯ ผ่านทีมไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 ธันวาคมที่จะถึงนี้
สำหรับการขอรับบัตร ให้ผู้มีสิทธินำบัตรประจำตัวประชาชนมารับบัตรด้วยตนเอง หากมอบให้ผู้อื่นมารับบัตรแทน จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิและผู้มอบอำนาจ พร้อมด้วยหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรฯ ของผู้มอบอำนาจที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ซึ่งผู้ที่มารับบัตรทุกกรณีจะต้องลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรด้วย
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่รับบัตรจากทีมไทยนิยมฯ ในระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2561 จะเริ่มใช้สิทธิที่กล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เงินที่ผู้มีสิทธิได้รับการโอนเงินเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องรีบถอนเงินทันที เพราะไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย และไม่มีการดึงเงินกลับเข้าสู่ระบบแต่อย่างใด

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525565
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738