ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 ธันวาคม 2561 / 13:25:48  
จัดหางานลำพูน จัดอบรมนายจ้าง สถานประกอบและแรงงานต่างด้าวสร้างความเข้าใจนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จัดหางานลำพูน จัดอบรมนายจ้าง สถานประกอบและแรงงานต่างด้าวสร้างความเข้าใจนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวตลอดจนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (21 ธันวาคม61) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โดยมี นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้นายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครและผู้มีส่วนได้เสียในการจ้างแรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจสิทธิ์ กฎระเบียบตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวที่ประกาศบังคับใช้ใหม่และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าวป้องการการละเมิดสิทธิ์การบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว ผ่านการให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว รวมจำนวน 4,641 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน รวมจำนวน 15,159 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา จำนวน 11,023 คน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525565
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738