ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 ธันวาคม 2561 / 16:02:47  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลำพูนเปิดจุดบริการประชาชน"ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลำพูนเปิดจุดบริการประชาชน"ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามโครงการส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร

ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ตำบล ศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ได้มีการเปิดจุดบริการประชาชน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่ ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งศูนย์บริการแห่งนี้มีบริการ น้ำ กาแฟ ผ้าเย็น ลูกอม ขนม ห้องสุขา และอื่นๆ โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 และอีกจุดหนึ่งที่ บริเวณด่านกักกันสัตว์ลำพูน อ.ลี้ จ.ลำพูนเพื่อเป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชนชาวไทย ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562" ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2. เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ 3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งให้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525565
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738