ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มกราคม 2562 / 16:31:16  
เกษตรจังหวัดลำพูนสร้างผู้นำด้านการสื่อสารในชุมชนร่วมรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
เกษตรจังหวัดลำพูนสร้างผู้นำด้านการสื่อสารในชุมชนร่วมรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ร่วมรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

วันนี้(7 ม.ค.62)ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผาตามโครงการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรปี 2562 จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำพูนปี 2561 และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำพูนปี 2562 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนและแนวทางการจัดการเกษตรวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ซึ่งกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 รุ่นๆละ 2 วัน โดยครั้งแรกในวันที่ 7 และ 8 มกราคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 และ 11 มกราคม 2562 ณ เทศบาลตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนและครั้งที่ 3 ที่ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนในระหว่างวันที่ 14 และ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้วยังจะได้ออกเดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าชุมชนปลอดการเผาของหมู่บ้านบ้านห้วยชมภูตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738