ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2562 / 14:50:39  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยโครงการบ้านล้านหลังของจังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมโครงการ 931 ราย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยโครงการบ้านล้านหลังของจังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมโครงการ 931 ราย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยโครงการบ้านล้านหลังของจังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมโครงการ 931 ราย

นางณัฐรินทร์ ศรีนันทต์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำปาง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูงนักและเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มคนวัยทำงานที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว
ทั้งนี้ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเงื่อนไขผ่อนปรนกรอบวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้า 2 กลุ่มรายได้ คือ วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก หลังจากนั้นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และวงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 40 ปี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำปาง กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดลำปางได้เปิดให้ประชาชนจองสิทธิในโครงการในวันที่ 23ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มีประชาชนมาจองสิทธิ 931 ราย และสามารถยื่นกู้รอบแรกได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 62 และรอบที่ 2 ในวันที่1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ จะมีการออกบูธเพื่อให้บริการประชาชน สอบถามข้อมูลและยื่นกู้ ที่ศูนย์เรียนรู้การแกะสลักและวิถีชีวิตชุมชนบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐตรี วันที่ 14 มกราคม 2562

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 294

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738