ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2562 / 16:12:51  
พ่อเมืองลำปาง นำทีมส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
พ่อเมืองลำปาง นำทีมส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานงานต่อเนื่อง "สร้างสรรค์ ปันสุข" ลงเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนเมือง มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครัวเรือนผู้ประสบภาวะยากลำบาก

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย พร้อมกับคณะสื่อมวลชน ร่วมเดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านต้นธงชัย และชุมชนบ้านวังหม้อ ในเขตท้องที่ตำบลต้นธงชัย ทำการออกเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมนำสิ่งของเครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภาวะยากลำบาก ป่วยพิการเรื้อรังและเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส โดยการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้และครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่ และร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนความต้องการที่ทางครอบครัวผู้ยากไร้อยากได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบภาวะยากลำบากและยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยได้พบปะกับครอบครัวสี่พี่น้อง “ธรรมชัย” ประกอบด้วย นายสุภาพ, นายพร, นายนพดล และนายเฉลิมชัย ธรรมชัย ซึ่งจากการสอบถามกลุ่มเพื่อนบ้านทราบว่าทั้งสี่พี่น้องป่วยเป็นโรคจิตเวชมานานหลายปี มีอาการชอบพูดเรื่อยเปื่อย ระแวงผู้คน บางครั้งไม่ยอมสวมเสื้อผ้าออกเดินเที่ยวเตร่ตามท้องที่ชุมชน ส่วนพี่ชายคนโต(นายสุภาพ) มีอาการหนักที่สุดเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ยอมลุกออกไปไหน ที่ผ่านมามีเพียงพี่น้องที่ป่วยเป็นจิตเวชคอยช่วยดูแลกันเอง โดยครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากขาดแคลนทั้งเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วย และเนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำผ้าห่มพร้อมเครื่องกันหนาวมอบให้แก่ครอบครัว “ธรรมชัย” พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับในส่วนความช่วยเหลืออื่นๆ ทางจังหวัดจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกครั้ง
โดยโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้การเยี่ยมเยือนดูสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านวังหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธงชัย อีกจำนวนสองครัวเรือน คือ ครอบครัวของนายมนัส ณ จันตา อยู่บ้านเลขที่ 558 และครอบครัวของนายเฉลิม ติ๊บประสาน อยู่บ้านเลขที่ 466/3 โดยได้นำผ้าห่มเครื่องกันหนาวและกระเช้าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ครอบครัวนายมนัสฯ และนายเฉลิมฯ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งให้กำลังใจและร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738