ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2562 / 09:52:46  
เกษตรลำปาง จัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
เกษตรลำปาง จัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
กษจ.ลำปาง เปิดศูนย์เรียนรู้บริการทางการเกษตร เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพการผลิต การทำข้าวโพดหลังฤดูทำนาแบบคุณภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปี 2562 ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนตามแบบวิถีพอเพียง สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิตการทำข้าวโพดคุณภาพด้วยวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ” โดยได้มีการจัดกิจกรรม นำเกษตรกรเข้าฐานศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวโพดด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ณ ที่บริเวณแปลงเรียนรู้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ของนายประยุทธ พงษ์ศรี เกษตรกรต้นแบบชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.ส.รฌกร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ รวมถึงประชาชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ในตำบลวังทรายคำ และตำบลใกล้เคียง รวมจำนวนกว่า 150 คน ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรมิติใหม่
โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรตินำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลงแปลงสาธิตดูวิธีการทำข้าวโพดแบบคุณภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในการจัดกิจกรรมได้มีการเปิดสถานีฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวโพดตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อการเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย อาทิ สถานีการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดด้วยเครื่องปลูกแบบล้อหมุน, สถานีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยและการปฏิบัติดูแล, สถานีเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช, การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และสถานีการเรียนรู้เรื่องการตลาด

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738