ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2562 / 14:40:19  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครัวเรือนผู้ประสบภาวะยากลำบากในเขตท้องที่ชุมชนเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครัวเรือนผู้ประสบภาวะยากลำบากในเขตท้องที่ชุมชนเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครัวเรือนผู้ประสบภาวะยากลำบากในเขตท้องที่ชุมชนเมือง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนบ้านต้นธงชัย และชุมชนบ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมนำสิ่งของเครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภาวะยากลำบาก ป่วยพิการเรื้อรังและเป็นผู้ยากไร้ รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่ และร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่ทางครอบครัวผู้ยากไร้อยากได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบภาวะยากลำบากและยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยได้พบปะกับครอบครัว “ธรรมชัย” จากการสอบถามกลุ่มเพื่อนบ้านทราบว่า ครอบครัวนี้มี 4 พี่น้อง ป่วยเป็นโรคจิตเวชมานานหลายปี มีอาการชอบพูดเรื่อยเปื่อย ระแวงผู้คน บางครั้งไม่ยอมสวมเสื้อผ้าออกเดินในชุมชนส่วนพี่ชายคนโต คือ นายสุภาพ มีอาการหนักที่สุดเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ผ่านมามีเพียงพี่น้องที่ป่วยเป็นจิตเวชคอยช่วยดูแลกันเอง โดยครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากขาดแคลนทั้งเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วย และเนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำผ้าห่มพร้อมเครื่องกันหนาวมอบให้แก่ครอบครัว “ธรรมชัย” พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับในส่วนความช่วยเหลืออื่นๆ ทางจังหวัดจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกครั้ง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738