ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2562 / 14:41:20  
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางพบปะเยี่ยมเยือนผู้ค้ารายย่อย "กาดนัดฮิมวัง" บ้านสามัคคี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางพบปะเยี่ยมเยือนผู้ค้ารายย่อย "กาดนัดฮิมวัง" บ้านสามัคคี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางพบปะเยี่ยมเยือนผู้ค้ารายย่อย "กาดนัดฮิมวัง" บ้านสามัคคี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(8 ม.ค.62)พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ นางเฟืองฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง,ผู้แทนเทศบาลพิชัย ผู้แทนสภ.เมืองลำปางผู้นำชุมชนบ้านสามัคคี และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอเมืองลำปางออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ตามนโยบายรัฐบาลที่มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อย เพื่อสอบถามความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
ในโอกาสนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางได้แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าบริการ และแนะนำมิให้มีการขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าทรัพย์ทางปัญญา ชึ่งพ่อค้าแม่ค้าต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738