ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2562 / 14:42:22  
กิจกรรมรณรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง"
กิจกรรมรณรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง"
กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง" เป็นกิจกรรมแรกตามแผนการรณรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง"ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 และในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน และร่วมเดินขบวนกิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง" ในครั้งนี้ด้วยโดยมี นายกิติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและจุดประสงค์ของโครงการและกิจกรรมต่างๆ

เพื่อปลุกจิตสำนึกและขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและนอกครัวเรือน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆมีส่วนร่วมและเกิดการรับรู้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาขัดแยกขยะก่อนทิ้งอยู่เสมอให้ชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีการจัดทำสัญลักษณ์และจัดทำถังขยะแยกประเภทขยะตามประเภทแต่ละประเภทของขยะ และกำหนดวันเวลาในการเก็บและขนย้ายขยะตามประเภทของขยะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดเส้นทางการเดินรณรงค์จากข่วงนครบริเวณห้าแยกหอนาฬิกาไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่บริเวณมิวเซียมลำปาง โดยได้รับคามร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆหลากหลายหน่วยงานเช่น หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครลำปาง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง อสม. ประธานชุมชน ประชาชนในเขตอำเภอเมือง ตลอดจนถึงหน่วงงานภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมดนี้นั้นให้เกิดความตื่นตัวและปลุกจิตสำนึกในการขัดแยกขยะทุกครั้งก่อนนำไปทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบการจัดการและกำจัดขยะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นจังหวัดที่สะอาดและน่าเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดลำปางต่อไป

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 974

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738