ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 15:30:40  
น่าน อบรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานราชการ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีคุณภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์
น่าน อบรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานราชการ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีคุณภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดการอบรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

เช้าวันนี้ (10 มกราคม 2562) ที่ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดการอบรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดน่าน 22 หน่วยงาน แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานของตน และเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาคภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738