ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 16:05:07  
อบต.กองก๋อย เดินหน้าแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
อบต.กองก๋อย เดินหน้าแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย หลังจากมีการตั้งธนาคารขยะตำบลกองก๋อย

จิตอาสาตำบลกองก๋อย ตัวแทนหน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชน รวมกว่า 80 คนร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" โดยร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ พร้อมแยกขยะ และเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากแหล่งกำเนิด ตามหลัก 3 ช. ด้วยการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ,รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับทราบและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างความตระหนัก และส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป ซึ่งแผนกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 60 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562ไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562
นายเฉลิม ซอนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย กล่าวว่า ขณะนี้ ได้จัดตั้งธนาคารขยะของตำบลกองก๋อยขึ้น โดยมีกรรมการมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ของตำบลกองก๋อย ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ซึ่งชาวบ้านต้องคัดแยกก่อนนำมาแลกแต้มกับธนาคารขยะ เพื่อดำเนินการรวบรวมขยะในการส่งขายในส่วนที่มีมูลค่า ,นำไปแปรรูปเป็นเครื่องใช้ หรือดำเนินการทำลายให้ถูกวิธี เมื่อครบกำหนดที่กรรมการกำหนด ก็จะมีการปันผลแก่สมาชิกตามแต้มที่นำขยะมาแลกต่อไป

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738