ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 16:25:42  
เทศบาลเมืองแพร่ จัดฝึกปฏิบัติธรรมรุกขมูล ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองแพร่ จัดฝึกปฏิบัติธรรมรุกขมูล ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองแพร่ จัดฝึกปฏิบัติธรรมรุกขมูล ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ให้ได้ระลึกถึงมรณานุสติ และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือน 3 – 5 เหนือ พุทธศาสนิกชนชาวล้านนาจะนิยมจัดกิจกรรมเข้ากรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ซึ่งจะเลือกเอาสถานที่ตามวัดวาอารามหรือป่าช้า เรียกว่าการเข้ากรรมรุกขมูล สำหรับในปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองแพร่ได้ร่วมกับคณะศรัทธาประชาชน จัดการฝึกปฏิบัติธรรมรุกขมูล ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 ณ ฌาปนสถานประตูมาน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้พระสงฆ์ได้รู้จักความทุกข์ยากลำบาก ให้เป็นผู้รู้จักช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนา ตลอดจนทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชน เพื่อให้มีการระลึกถึงมรณานุสติที่ทุกคนต้องได้พึ่งหรือประสบ และจะได้เริ่มทำความดี ในขณะที่ยังมีชีวิตหรือลมหายใจอยู่
โดยกิจกรรมประจำวัน ประกอบด้วยการไหว้พระสวดมนต์, เทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน, การนั่งภาวนา, บังสุกุลแผ่เมตตา, เดินจงกรม, การรับประทานขันข้าว(ตานขันข้าว) ซึ่งเป็นการทำบุญตามประเพณีดั้งเดิม และแผ่อานิสงส์ผลบุญแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้ยังได้ได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วย

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง ผอ.สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738