ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 16:34:17  
เกษตรอำเภอแม่สะเรียง เตือนโรคพืชที่พบบ่อยในฤดูหนาว
เกษตรอำเภอแม่สะเรียง เตือนโรคพืชที่พบบ่อยในฤดูหนาว
เกษตรอำเภอแม่สะเรียงเตือนโรคและแมลงระบาดในฤดูหนาว พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ลดเผาเศษวัชพืช หันนำมาทำเป็นปุ๋ยแทน

นายณรงค์ฤทธิ์ สิริชาติ เกษตรอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาว โรคพืชที่มักจะพบบ่อยคือ ราน้ำค้าง ที่พบมากในกระเทียม และตัวหนอนกระทู้ที่พบได้ในพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งโรครานํ้าค้าง สามารถพบทั่วไปในแหล่งปลูกต่าง ๆ ที่มีความชื้นสูง เป็นโรคที่ระบาด ทำความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยโรคนี้เกิดได้ทั้งทางใบ ผล กิ่งก้าน ทำให้เซลตาย ใบร่วง ผลผลิตคุณภาพตํ่า ต้นอ่อนแอและแคระแกรน ต้นอ่อนอาจตายได้ ในส่วนของหนอนกระทู้ เป็นแมลงศัตรูพืชที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะพืชไร่ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ และพืชผัก พบการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ และสร้างความเสียหายให้แก่พืชอย่างวงกว้าง โดยเฉพาะในระยะที่เป็นตัวหนอนคอยกัดกินใบพืชเป็นอาหาร ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้นำในแต่ละชุมชน เพื่อช่วยกระจายข้อมูลแก่เกษตรกร เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ในช่วง 61 วัน อันตราย ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง มีมาตรการในการรับมือ เพื่อลดเชื้อเพลิง โดยการส่งเสริมการนำเศษวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ย และประชาสัมพันธ์กระตุ้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ให้ผู้ที่ทำการเผาเชื้อเพลิงตามไร่นา รับทราบถึงผลเสีย ทั้งทางด้านมลพิษ และค่าฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้น และหากประชาชนที่มีข้อสงสัย ต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง หรือโทรศัพท์ 053-681351 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738