ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 17:05:13  
รมต.ทรัพฯ ติดตามความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร และความก้าวหน้า "แม่แจ่มโมเดล"
รมต.ทรัพฯ ติดตามความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร และความก้าวหน้า "แม่แจ่มโมเดล"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพฯ ลงพื้นที่ติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แม่แจ่มโมเดล" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันนี้ (10 ม.ค. 62) เวลา 10.30 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ การเตรียมรับมือหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
ทั้งนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในวันที่มาลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นั้น นอกจากจะมาติดตามผลการดำเนินงานในการเตรียมรับมือหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดหาที่ดิน “แม่แจ่มโมเดล” จังหวัดเชียงใหม่ ที่คณะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง และการประชุม ครม.สัญจร นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจร ด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการที่ดิน การลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ตลอดจน การป้องกันรักษาป่า และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยขณะนี้กระทรวงทรัพยากรฯ กำลังผลักดันร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พ.ศ.... และร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.... เพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นการที่รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ทำกิน ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐกำหนด ให้ทำผิดเงื่อนไขเอาคืน ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจมากขึ้น การขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหากว่า 10 ปีคลี่คลาย ทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยหวังทำให้ป่ายังมีอยู่ แล้วประชาชนมีความสุข

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 396

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738