ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 20:57:06  
สื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (10 มกราคม 2562) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 40 คนเยี่ยมชมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่บนพื้นที่สูงและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายในศูนย์มีฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่นการเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูง มีการทดลอง สาธิตการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงบนพื้นที่สูง มีการอนุรักษ์สัตว์น้ำท้องถิ่นได้แก่เข็ดแลวหรือกบภูเขา /ฐานเรียนรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่สูง มีการสาธิตปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง เช่นการปลูกหญ้าแฝก ปลูกสตรอเบอร์รี่ กูดเคพเบอรี่ /ฐานเรียนรู้ด้านการเพาะสัตว์เลี้ยงและขยายสัตว์ป่า ศึกษา วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการและขยายพันธุ์ด้านสัตว์ป่า จำนวน 30 ชนิด ทั้งสัตว์ปีกและสัตว์กีบ / ฐานเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง ศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์แกะ เลี้ยงแกะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์และผลิตลูกแกะ ผลิตขนแกะเพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
จากนั้นคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง บ้านรวมไทย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช 2527 ทรงเห็นว่าเป็นพื้นที่อยู่ติดชายแดน มีการปลูกพืชเสพติด และมีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ทรงมีพระราชดำริ พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร รับสั่งให้กรมชลประทานจัดสร้างอ่างเก็บน้ำ ทหารจัดระเบียบหมู่บ้านตั้งเป็นหมู่บ้านรวมไทย กรมป่าไม้ฟื้นฟูสภาพป่ารอบอ่างเก็บน้ำ พร้อมส่งเสริมอาชีพปลูกป่า ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองแม่ฮ่องสอนถึงทุกวันนี้ /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738