ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 11:38:31  
จังหวัดน่าน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ เป็นของขวัญวันเด็กปี 2562
จังหวัดน่าน  มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ เป็นของขวัญวันเด็กปี 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ เป็นของขวัญวันเด็กปี 2562 ภายใต้คำขวัญ ของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี "เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ" และนำ ความห่วงใย

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับส่วนราชการที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้เด็กนักเรียน มอบสมุดดินสอและสิ่งของและอุปกรณ์กีฬามอบให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มอบให้แก่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 38 เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน และที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน ได้มอบของขวัญ เด็ก ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติ ได้มีโอกาสรับสิ่งของต่างๆ ในการเพิ่มทักษะและและการเรียนรู้ต่างๆ ให้ได้รับความสนุกสนาน ได้มีมีความสุข เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้ส่งความระลึกถึง ความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยทุกคน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738