ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 14:21:38  
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง โดยได้ไปที่บ้านบ้านเจดีย์สามยอด ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง เพื่อเยี่ยม นายไกรวุฒิ บุญท้าวแก้ว อายุ 17 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจชนิดเดียวมาตั้งแต่กำเนิด หลังจากผ่าตัดแล้วประสบภาวะกระดูกพรุน และอาการแทรกซ้อนร่างกายติดเชื้อง่ายทำให้ไม่สามารถ เข้าศึกษาในสถานศึกษาปกติ ปัจจุบันต้องเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ซึ่งอบต.บ้านเรือนจะประสาน กศน.ตำบลบ้านเรือน สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ป่วยตามความ สนใจและความถนัด
จากนั้นได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากนั้นเดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 197 หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเยี่ยมเด็กชาย ณัฐวุฒิ ทันวัน อายุ 9 ปี ผู้ป่วยไม่มีรูทวารมาแต่กำเนิด กำลังรับการรักษา จากโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ป่วย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ป่วยซึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามความก้าวหน้าการรักษา และเยี่ยมใจกำลังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738