ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 14:46:22  
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบบ้าน ตามโครงการ " มอบบ้าน เทิดไท้องค์ราชัน " ซึ่งกลุ่มจิตอาสาและ ทหาร ได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ แก่ เด็กนักเรียน โรงเรียนธีรกานต์ บ้านโฮ่ง ซึ่งมีความประพฤติดี แต่บ้านหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรม

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน แก่เด็กชาย ธนทรัพย์ อุปรี นักเรียน โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่บิดาต้องโทษในเรือนจำ ใกล้พ้นโทษ ซึ่งบ้านหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจิตอาสา และทหาร จึงร่วมกัน ก่อสร้างบ้านหลังใหม่
สำหรับการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ แก่ผู้มีรายได้น้อย , เป็นผู้ขาดโอกาสในสังคม และได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นคนดีในสังคม เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738