ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 15:22:16  
จังหวัดลำปาง จัดงานไหว้สาสักการะพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
จังหวัดลำปาง จัดงานไหว้สาสักการะพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ณ อุสรณ์สถานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง บ้านป่าหนาดคำ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง จัดงานไหว้สาสักการะพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ณ อุสรณ์สถานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง บ้านป่าหนาดคำ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือสายราชสกุล ณ ลำปาง ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และลูกหลานชาวลำปาง ร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวลำปาง และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพกษัตริย์ผู้ครองเมืองลำปาง ในงานมีพิธีไหว้สาสักการะ ทำบุญทักษิณานุปทาน
พ่อเจ้าทิพย์ช้าง หรือ พระเจ้าทิพย์จักรสุลวะฤาไชยสงคราม วีรบุรุษควาญช้างพรานป่าแก่งเขลางค์นคร เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ต้นราชสุกลวงค์ “เจ้าเจ็ดตน” เดิมชื่อ ทิพย์เนศ บุญเรือน หรือ หนานทิพจักรวเนจร ประกอบอาชีพเป็นนายพรานเชี่ยวชาญในวิชาการคชศาสตร์ (ความรู้เรื่องช้าง) ทรงกอบบ้านกู้เมืองลำปางให้รอดพ้นจากการรุกรานของพม่าในสมัยนั้น และทรงได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าผู้ครองนครลำปาง ในพ.ศ.2275 (จุลศักราช 1094) มีนามว่า เจ้าพญาสุลวฤาไชยสงคราม หรือ พระเจ้าทิพย์จักรสุลวะฤาไชยสงคราม ทรงครองเมืองลำปาง ได้นานถึง 27 ปี สิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ.2302
ชาวลำปาง จึงได้ร่วมใจจัดงานไหว้สาสักการะพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วีรกรรม คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน และเพื่อสืบสานพระราชปณิธ่นแห่งบรรพชน สู่อนุขนลูกหลานรุ่นต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738