ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 15:48:04  
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 และเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 และเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 และเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และร่วมบริจาคเงิน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคคลทั่วไป สมาคม ชมรม และสโมสร ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 และร่วมบริจาคเงิน โดยสามารถบริจาคเงินได้ในวันประกอบพิธีฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป หรือร่วมบริจาคได้ที่งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0 5311 2708-9

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กานติมา เชาว์ทอง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 230

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738