ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 16:46:44  
กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเดินตามรอยเท้าพ่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเดินตามรอยเท้าพ่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดนิทรรศการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ๊กตร้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม นี้

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดนิทรรศการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ๊กตร้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมเปิดนิทรรศการ
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งมีการแสดงผลสำเร็จของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การขยายผลโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่กากีแคมเบล และการขยายผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นการอบรมทหารกองประจำการในการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยนำความรู้ไปขยายผลให้ชุมชน รวมทั้งเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และเป็นกำลังพลต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยทหาร นอกจากนี้ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์มารจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อในราคาถูก และนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม นี้

ข่าวโดย : นายอัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738