ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 21:33:35  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามโครงการต่างๆ และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่

วันนี้ 11 มกราคม 2562 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนที่วัดบ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และรับฟัง รับทราบปัญหา โดยมีประชาชนชาวอีสาน ที่มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ หลายหมู่บ้าน ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก จัดชุดการแสดง สร้างความประทับใจความอบอุ่นเป็นอย่างมาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีการเชื่อมโยง เป็นประตู และจุดสำคัญของประเทศไทย มีศักยภาพ ที่จะส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว มีอนาคตที่สดใน และมีความมั่นใจ จะร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพใหม่ ทำป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกกาแฟ เพื่อทำประโยชน์ ให้แก่ประชาชนอย่างมาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับทราบปัญหาจากประชาชน ทางด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน การใช้พื้นที่ สปก.การส่งเสริมอาชีพ และเรื่องการขอสัญชาติของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น สำหรับโครงการรัฐบาลที่ลงไปสู่ประชาชน อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และเน็ตประชารัฐ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นอกจากนี้รัฐบาลยังจะมีโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน ทางด้านการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลแหล่งความรู้ มีเน็ตประชารัฐทางด้านการศึกษา โครงการติวฟรีดอลคอม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค และโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียน เป็นต้น

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738