ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 22:05:02  
เริ่มแล้ว!!! งาน ฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดี จังหวัดพะเยาประจำปี 2562 ระหว่าง 11 - 20 ม.ค.62 ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา
เริ่มแล้ว!!! งาน ฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดี จังหวัดพะเยาประจำปี 2562 ระหว่าง 11 - 20 ม.ค.62 ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดี จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา

วันที่ 11 ม.ค.62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดี จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา รวม 10 วันทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีล้านนา การจัดกิจกรรมบันเทิง การออกร้าน แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชนรวม ทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยา และเหล่ากาชาดจังหวัด ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยภายในงานมี ขบวนแห่ของดีแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา การจำหน่ายสลากกาชาด การออกบูธนิทรรศการการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดนางสาวพะเยา การประกวดรำวงย้อนยุค 2019 การแสดงกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา การร้องเพลงกิตติมศักดิ์ การเดินแบบชุดผ้าทอ ผ้าถิ่น จังหวัดพะเยา การเดินแฟชั่นกิติมศักดิ์ จากเส้นใยเจียระไน เป็นผืนผ้าอันทรงคุณค่าสู่ภูมิปัญญาไทย ภายใต้ชื่อ “วิจิตรเลิศล้ำ ภูษาพัสตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว” การประกวดสวย 3 วัย การแสดงคอนเสิร์ตเพลงสุนทราภรณ์ การเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์ และแฟชั่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดง มินิคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันไอดอล การแสดงทูบีนัมเบอร์วันพีเทค การแสดงละครผลงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา การแสดง TO BE NUMBER ONE Teen dancercise การประกวดร้องเพลงท้องถิ่นท้องที่ การแสดงของชาติพันธุ์ “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่า ชุดชาติติพันธ์พะเยา จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงาน ฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา สำหรับบรรยากาศการเปิดงานวันแรกมีประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738