ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 05:48:16  
อำเภอฝาง เปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2562
อำเภอฝาง เปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2562
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2562

ค่ำวานนี้ (11 ม.ค.62) นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี2562 โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตน รวมทั้งจัดหารายได้ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอฝาง เพื่อนำไปสนับสนุนช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านมัจฉาพาโชคการกุศล การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าโอท็อป การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดธิดาชาติพันธุ์ และคอนเสริตร์จากศิลปิน ชื่อดัง ทุกคืน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738