ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 16:08:44  
จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง และ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง และ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด(มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ เวลา 08.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด(มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย และ เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก อนาคตของประเทศ โดยมี นายธีรพันธ์ เมธังกูร ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ หน่วยงานพันธมิตร ได้นำของขวัญ ของรางวัลและเกมส์การละเล่นต่างๆ มาร่วมในงานมากมาย กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา การแจกอาหาร ขนม ไอศครีม การประกวดระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น แบลค์ดรอฟ “ลำปางปลายทางฝัน” ให้ได้ถ่ายรูป เกมส์การละ จากการสอบถามความคิดเห็นน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มาร่วมงานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เป็นประจำทุกปี ชื่นชอบการระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น และการแจกอาหาร ขนม และมีความต้องการให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีเล่น สร้างความสนุกสนามให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก


ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738