ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 18:21:09  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการหารือถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่กว่า 30,000 คน ต่อวัน พร้อมทั้งศึกษาเส้นทาง และระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738