ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 19:02:25  
สวท.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
สวท.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
สวท.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน กล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

วันนี้ ( 12 ม.ค. 2562) เวลา 08.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz.) ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ปปช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานกีฬา สวท.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายบรรเทา คงมา ผู้อำนวยการสถานีฯ เปิดงาน พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน กล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การแสดงของเด็กและเยาวชน การเล่นเกมส์ และแจกของรางวัลมากมาย หน่วยเฉพาะกรมทหารราบที่ 7 นำอาวุธยุทโธปกรณ์มาจัดแสดง สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดนิทรรศการและตอบคำถามเรื่องกฎจราจร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ข่าวโดย : นายอัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738