ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มกราคม 2562 / 19:54:00  
สำนักงานคุมประพฤติเปิดร้าน นวดเพื่อสุขภาพ "Care Health"
สำนักงานคุมประพฤติเปิดร้าน นวดเพื่อสุขภาพ "Care Health"
สำนักงานงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ได้เปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง โดยใช้ชื่อว่า "Care Health" โดยได้รับเกียรติจากนายนายชูศักดิ์ ตันติประภา ประธานมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพแห่งนี้

ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ถนนประสานไมตรี ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพ และการมีงานทำของสมาชิกสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง โดยคิดค่าบริการแค่เพียง ชั่วโมงละ 120 บาทเท่านั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก้สมาชิกสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เพื่อให้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง และครอบครัว และลุกขึ้นมายืนด้วยลำแข่งของตัวเองได้ต่อไป

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย / 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738