ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มกราคม 2562 / 08:15:09  
"บิ๊กอู๋" ลุยฝึกอาชีพเยี่ยมแรงงานนอกระบบ จ.ลำปาง ขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติ
"บิ๊กอู๋" ลุยฝึกอาชีพเยี่ยมแรงงานนอกระบบ จ.ลำปาง ขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติ
รมว.แรงงาน ขึ้นเหนือ เยี่ยมสถาบันฝึกอาชีพพบปะประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย 3A เสริมสร้างความร่วมมือเร่งผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพ (Super Worker)

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3A ทั้งนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) พร้อมร่วมพบปะพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบในจังหวัดลำปาง
โดยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินจากกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างสูญเสียอวัยวะ และตายเนื่องจากการทำงาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายเชาวลิต นามดวง ลูกจ้างบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สาขาแม่เมาะ ซึ่งได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายเชาวลิตฯ ได้ถูกใบพัดระบบความร้อนหนีบแขนซ้ายขณะทำการตรวจสอบเครื่องจักรแทรคเตอร์ เป็นเหตุให้แขนซ้ายขาดระดับใต้ข้อศอกได้รับเงินทดแทน จำนวน 716,757.45 บาท และ 2) นายกฤติพงศ์ อินชูรันต์ ลูกจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สาขาแม่เมาะ ได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายกฤติพงศ์ฯ ได้ถูกสายพานเครื่องจักรหนีบลำตัวขณะทำการตรวจเช็คเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนและเงินบำเหน็จชราภาพ คือ บิดาของลูกจ้าง ชื่อนายวันชัย อินชูรันต์ ได้เป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 709,519.01 บาท
และในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่น จำนวน 10 แห่ง เป็นสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ 2 แห่ง และระดับจังหวัด 8 แห่ง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋า มีจำนวนสมาชิก 51 คน ทำผลิตภัณฑ์เย็บเสื้อผ้าโหลของเด็ก และเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง มีรายได้ประมาณ 30,000 บาท/เดือน, กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ทำผลิตภัณฑ์ตัดเย็บถุงเท้า รองเท้าจากชุดดำน้ำ มีสมาชิกจำนวน 22 คน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 25,000/เดือน, กลุ่มจักสานบ้านห้วยเป้ง ทำผลิตภัณฑ์ตะกร้าทางมะพร้าว ตะกร้าชะลอมใส่ขวดน้ำผึ้ง ขันโตกหวาย ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว มีสมาชิก 30 คน มีรายได้เฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาท/เดือน, กลุ่มนวดแผนไทย ทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง บริการนวดผ่อนคลาย นวดแก้อาการเมื่อย ตอกเส้น ฝังเข็ม นวดปรับสมดุลร่างกาย นวดสปาหน้า นวดสปาตัว มีสมาชิก 80 คน มีรายได้ต่อเดือนกว่า 50,000 บาท, กลุ่มถักเชือกร่ม ทำผลิตภัณฑ์กระเป๋า รองเท้า ตะกร้า มีสมาชิก 14 คน มีรายได้กว่า 10,000 บาท/เดือน, กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านโป่ง ทำผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกระดูกไก่ดำ ครีมทาผิว แชมพู ครีมนวดผม น้ำหมักหงอก และสบู่ มีสมาชิก 20 คน มีรายได้ประมาณ 8,000 บาท/เดือน, กลุ่มเพื่อนคนพิการ ทำผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าไวน์จากไม้ไผ่ มีสมาชิก 31 คน มีรายได้เฉลี่ย 11,000 บาท/เดือน, กลุ่มจักสานเก้าอี้พลาสติก ทำผลิตภัณฑ์จักสานเก้าอี้ด้วยเส้นพลาสติก มีสมาชิก 8 คน มีรายได้กว่า 25,000 บาท/เดือน และกลุ่มเย็บเครื่องหนัง ทำผลิตภัณฑ์เย็บกระเป๋าผ้า มีสมาชิก 14 คน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท/เดือน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการให้ความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เยี่ยมชมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพฯ (Super Worker) ชมกิจกรรมการฝึกอบรมภาษาเกาหลี เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมพัฒนาให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอย่างถูกกฎหมายได้มีทักษะฝีมือที่เพิ่มสูงขึ้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738