ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มกราคม 2562 / 15:55:06  
เชียงราย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติครูแม่พิมพ์ของชาติ เนื่องในวันครูประจำปี 62
เชียงราย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติครูแม่พิมพ์ของชาติ เนื่องในวันครูประจำปี 62
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันครู และวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อเชิดชูเกียรติครู แม่พิมพ์ของชาติ เนื่องในวันครูประจำปี 2562

วันนี้ (16 ม.ค.62) ที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดงานวันครูต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 63 มีครู และผู้บริหาร เข้ารับใบประกาศและโล่เกียรติยศ จำนวนทั้งสิ้น 218 คน และที่หอประชุมเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวัครู มีผู้บริหาร และครู เข้ารับใบประกาศเกียติคุณและโล่เกียรติยศจำนวนทั้งสิ้น 91 คน เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ในฐานะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738