ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2562 / 09:04:46  
ทส.เปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า จ.ลำปาง เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ
ทส.เปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า จ.ลำปาง เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขยายฐานป้องกันการรุกป่า เปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้าระดับจังหวัดที่ลำปาง พร้อมปล่อยแถวกำลังพลลงพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกลุ่มมอดไม้อย่างจริงจัง

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้าจังหวัดลำปาง พร้อมระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ร่วมกิจกรรมประกาศมาตรการเชิงรุก “ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้” เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 โดยมีกำลังพลเจ้าหน้าที่หน่วยงาน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า ทหาร ตำรวจ และเครือข่ายภาคประชาชน รวมกว่า 800 นาย เข้าปฏิบัติการตามแผนบูรณาการร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าและทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้ครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้านั้น จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะดูแลพื้นที่ป่าในเขตรับผิดชอบได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะมุ่งเน้นการปฏิบัติการปราบปรามไปที่กลุ่มนายทุน กลุ่มขบวนการค้าไม้มีค่าผิดกฎหมายข้ามชาติ และกลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมทั้งเน้นปฏิบัติการเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่า เฝ้าระวังการบุกรุกและติดตามโดยอาศัยการเข้าถึงประชาชนด้วยการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคส่วนอื่นทั้ง ทหาร ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเพื่อจะช่วยกันสกัดกั้นปราบปรามกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังคงพบว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ในเขตพื้นป่าหวงห้ามอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เส้นทางถนนสายหลักในหลายจังหวัดภาคเหนือเป็นเส้นลำเลียงส่งไม้ออกขายนอกประเทศ
ทั้งนี้ จากสถิติการดำเนินงานป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในปี 2553 พบว่ามีการบุกรุกป่าในหลายพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าได้มากถึง 6,003 คดี ซึ่งภายหลังการเข้ามาดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง คสช. ที่ 65 และ 66/2553 เรื่อง “การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้” มีการคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำผิดในคดีการบุกรุกป่าลดลง โดยในปี 2561 มีคดีกระทำผิดกฎหมายเพียง 3,338 คดี ลดลงกว่าเดิมถึงร้อยละ 44 และสามารถทวงคืนผืนป่าได้มากถึง 127,128 ไร่

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738