ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2562 / 13:54:52  
เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562
เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ และ ปวงชนชาวไทย

วันนี้ (17 ม.ค. 61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ประกอบพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562" ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย ในพิธีจัดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับ พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด วางพานพุ่มดอกไม้สด อ่านคำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ และ ปวงชนชาวไทย สำหรับ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738