ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2562 / 16:32:43  
จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม
จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม
จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม

(17ม.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมเขลางค์นคร นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง กลุ่มพัฒนาเซรามิคและวัสดุอุตสหกรรม พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Cluster เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าดี สินค้าเด่นจังหวัดลำปางทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินโครงการเพิมศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การจัดงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง@บางกอก” ในเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการอิมเพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ และการนำผู้ประกอบการร่วมในงาน ลานนาเอ็กโปร 2019 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตคิฌฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการเพิมศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ต่อยอดจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดลำปางมีสินค้าอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สูง ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในจังหวัดลำปางเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้กำลังแรงงานในการผลิตกว่าร้อยละ 70 ผลิตเพื่อการจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก เป็นอุตสาหกรรมที่สนองนโยบายของรัฐในการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง โดยมีมูลค่าการจำหน่ายเซรามิกเฉลี่ยถึงปีละประมาณ 2.3 พันล้านบาท และสินค้าหัตถอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์ไม้ ผ้าทอ OTOP และสินค้าบริการอื่นๆ ที่ดีมีคุณภาพจำนวนมาก แต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการตลาด การจัดงานในครั้งนี้เป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหว้ดลำปางได้อีกทางหนึ่ง


ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738