ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 10:44:03  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และการท่องเที่ยว การบริการของจังหวัดลำพูน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และการท่องเที่ยว การบริการของจังหวัดลำพูน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และขยายผลวัฒนธรรมชุมชนการท่องเที่ยว การบริการของจังหวัดลำพูน

เช้าวันนี้(18 มกราคม 2562) ที่อาคารวิทยบริการ ห้องวิทยบริการ ชั้น 1วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดลำพูน อบรมการใช้งานระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบการใช้งาน ระบบการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน กิจกรรม (เพิ่มเติมที่ 2) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และขยายผลวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดลำพูน กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดลำพูน อบรมการใช้งานระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบการใช้งาน ระบบการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละจำนวน 30 คน.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 252

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738