ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 12:59:18  
จังหวัดแพร่ เปิดตลาดเกษตรกรประชารัฐร่วมใจ เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ
จังหวัดแพร่ เปิดตลาดเกษตรกรประชารัฐร่วมใจ เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาแพร่ เปิด "ตลาดเกษตรกรประชารัฐร่วมใจ" ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรเรียนรู้การจัดการตลาดและช่องทางการเจรจาซื้อขายสินค้า สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 มกราคม 2562) เวลา 11.00 น. นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด “ตลาดเกษตรกรประชารัฐร่วมใจ” ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรต่างๆ และบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาแพร่ จัดขึ้น ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ด้านหน้าห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่ โดย “ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP และ อย. แก่ผู้บริโภค เกษตรกรเป็นผู้นำผลผลิตจากฟาร์มมาจำหน่ายเองโดยตรง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการตลาดโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่เป็นผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุนการจัดตลาดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ มีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่างๆ มากกว่า 1,600 กลุ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จึงคัดเลือกพื้นที่เหมาะสม มีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว โดย “ตลาดเกษตรกรประชารัฐร่วมใจ” แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาแพร่ ให้พื้นจัดจำหน่านสินค้า จำนวน 20 บูธ ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้การจัดการตลาด นำสินค้าเด่นจากทุกอำเภอหมุนเวียนมาจำหน่าย เพิ่มช่องทางในการเจรจาซื้อขายสินค้าโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการการค้า ทำให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

นอกจาก “ตลาดเกษตรกรประชารัฐร่วมใจ” ที่หน้าห้างบิ๊กซี สาขาแพร่ แล้ว ยังมีจุดจำหน่ายอีก 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ทุกวันศุกร์, หน้าสหกรณ์โรงพยาบาลแพร่ ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี และบริเวณถนนคนเดินกาดกองเก่า ทุกวันเสาร์ รวมถึงมีการติดต่อจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงพยาบาลแพร่ และห้างแมคโคร สาขาแพร่ ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จะได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้ เกษตรกลุ่มต่างๆ อาทิ เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer มีช่อทางการขายขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม Modern tread, HoReCa, Online market หรือเชื่อมโยงตลาดอื่นๆ ต่อไป

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 395

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738