ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 16:07:57  
น่านจับมือ 22 หน่วยงานลงนาม (MOU) "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
น่านจับมือ 22 หน่วยงานลงนาม (MOU) "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดน่านจับมือ 22 หน่วยงานลงนาม (MOU) "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในสถานที่ราชการ

วันนี้ (18 ม.ค 62) นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีส่วนราชการที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน จำนวน 22 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในครั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในสถานที่ราชการ และลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลดาสดทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค เพื่อนำไปส่ากรปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ โดยในส่วนของจังหวัดน่าน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ระหว่างจังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กับหัวหน้าหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน จำนวน 22 หน่วยงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล ส.ปชส.น่าน ภาพ / ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738