ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 18:57:10  
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานดอกไม้และสีสันแห่งชาติพันธุ์ นครเชียงราย ประจำปี2562
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานดอกไม้และสีสันแห่งชาติพันธุ์ นครเชียงราย ประจำปี2562
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานดอกไม้และสีสันแห่งชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2562 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันนี้(18 ม.ค62) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานงานดอกไม้และสีสีนแห่งชาติพันธุ์ นครเชียงราย ประจำปี 2562 ที่บริเวณเวทีกลางงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่พันธุ์ข้าว พืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชาติพันธุ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานวันที่ 17-20 มกราคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายมากขึ้นจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่จำนวนมาก ทั้งสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง พืชพันธุ์ป่าไม้ แม่น้ำลำธารร่มรื่นสวยงาม มีประเพณีวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยภูเขาที่มีความหลากหลาย และมีศิลปะโบราณ สถานโบราณ วัตถุเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมา ยังยาวนาน ภายในงานยังเข้าชมความงามของดอกไม้และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ได้ งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ข่าวโดย : นส.รังศิญา วังซ้าย นศ.ฝึกประสบการณ์ สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738