ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 19:01:24  
จังหวัดน่าน จัดงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์ "ข้าวใหม่ ปลามัน" ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน จัดงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์ "ข้าวใหม่ ปลามัน" ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์ "ข้าวใหม่ ปลามัน" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณข่วงน้อย เทศบาลเมืองน่าน

เช้าวันนี้ (18 มกราคม 2562) ที่ บริเวณข่วงน้อย เทศบาลเมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์ “ข้าวใหม่ ปลามัน” ประจำปี 2562 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าการระบบขนส่ง กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดรกาล “ข้าวใหม่ ปลามัน” ครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว ร่วมกับการสืบสานพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมไว้ 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมสำคัญๆดังนี้ พิธีกรรมสู่ขวัญ , ประกวดพันธุ์ข้าว พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์ กข.6,กข.10 และสันป่าตอง พันธุ์ปรับปรุง ได้แก่ พันธุ์ข้าวน่าน59 เบอร์ 17-18 , การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวนา และจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเครือข่ายชาวนา และหน่วยงานภาคี , การชิมข้าวใหม่ที่ชาวนาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นเอง และข้าวพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม , การตักบาตรข้าวใหม่ , พิธีบายศรีสู่ขวัญคู่รัก นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ได้ร่วมนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดโครงการ “กล้าดีประจำปี 2561” อีกด้วย นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในนามจังหวัดน่าน รู้สึกยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน เครือข่ายในจังหวัดน่าน ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับ “ข้าว” รวมถึงช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ดังจะเห็นได้ว่าในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลเมืองน่านได้หลอมรวมเอา งานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดรกาล กับงานข้าวใหม่ ปลามัน มาจัดในห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน , เครือข่ายชาวนา , เครือข่ายOTOP และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการตามแนว ประชารัฐ เพื่อนำเสนอผลงานผ่านทางการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738