ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 19:53:49  
จังหวัดลำปางประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
จังหวัดลำปางประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

(18 ม.ค. 62) เวลา 08.59 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562” ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางไปยังโต๊ะหมู่บูชา และถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และเป็นประธานถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนจะนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งรำลึกถึงคุณความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย เชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปางได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับแต่ครั้งในอดีต ด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญที่พระองค์ทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน สำหรับ “วันยุทธหัตถี” หรือ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน ๒ แรม ๒ ค่ำ จุลศักราช ๙๕๔ อันตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 289

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738